Community voor mensen met een chronische ziekte of handicap.
    A  A  A  A  
twitter icoon facebook icoon

Onderwijsinspectie: zorgen over passend onderwijs

Geplaatst door
/ / Laat een reactie achter

Scholen en leraren zijn nog onvoldoende toegerust voor de invoering van passend onderwijs. Dat staat in het onderwijsverslag 2010/2011 van de onderwijsinspectie.

Leraren hebben onvoldoende vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen met een beperking, stelt de onderwijsinspectie. Scholen werken niet of nauwelijks planmatig aan extra onderwijszorg en begeleiding. En juist planmatig werken is bij passend onderwijs van groot belang. De inspectie concludeert zelfs dat scholen hier de afgelopen jaren juist slechter in plaats van beter in geworden zijn.

Verder concludeert de onderwijsinspectie dat leraren grote moeite hebben met verschillende niveaus binnen de klas en met het afstemmen van de lesmethode op de onderwijsbehoefte van de leerling. Oftewel: leraren kijken nog te veel naar de middenmoot, en bieden te weinig maatwerk.

CG-Raad heeft, samen met andere belangenbehartigers van ouders van kinderen met beperkingen regelmatig haar zorgen uitgesproken over de snelle invoering van passend onderwijs. Ook de Evaluatiecommissie passend onderwijs (ECPO), sectororganisaties en vakbonden zijn pessimistisch: de snelle invoering en de grote onderwijsbezuiniging beperken de kans van slagen van passend onderwijs. En nu stelt ook de Onderwijsinspectie vast dat de vaardigheden van leraren en de aanpak van scholen achterblijven.

Het wetsvoorstel passend onderwijs ligt momenteel bij de Eerste Kamer. De minister wil de wet per 1 augustus 2012 laten ingaan.

Webbericht Onderwijsinspectie: Leraar essentieel bij verbetering onderwijs

Share Button

Laat een reactie achter

Current month ye@r day *

http://www.leefwijzer.nl/wp-content/themes/parallelus-mingle/a11y-contrast.css