Gezondheid is de som der delen

Over gezondheid doen veel misverstanden de ronde. Volgens sommige experts is een goede gezondheid niet meer dan een kwestie van goede genen. En dan zijn er nog de health freaks die zeggen dat je het helemaal zelf in de hand hebt.

De waarheid ligt – zoals wel vaker – in het midden. Gezondheid is doorgaans de som der delen en is voornamelijk het gevolg van externe invloeden zoals omgevingsfactoren. En een beetje geluk of pech natuurlijk.

Aan een aangeboren handicap of chronische ziekte kun jij als persoon immers weinig doen. Wel zijn er acties die je kunt ondernemen om je situatie te verbeteren en in uitzonderlijke gevallen zelfs op te lossen. En daar helpt Leefwijzer jou graag aan handje bij.

Op onze website lees je de laatste tips over de beste diensten en producten op het gebied van gezondheid. Onze adviezen zijn zeer uiteenlopend: van tips over accountantskantoren tot ICT en van verzekeraars tot vakanties. Gezondheid is wat ons betreft namelijk een multifactorieel thema. Meer informatie lees je in onze blogs.

Dankbetuiging: zonder de inzet van onze ambassadeurs: Gezondheidsraad en Webton, zou deze site niet tot stand zijn gekomen.

Partners